Intresseanmälan - ViktVäktarna På Jobbet

Fyll i så många uppgifter som möjligt. Lämna gärna flera allternativ på tider och dagar. Detta är så klart förändringsbart men ger oss större möjlighet att anpassa till rätt coach ut efter era önskemål. Så fort vi har mottagit er förfrågan undersöker vi om vi har en coach i er närhet som skulle kunna ta på sig uppdraget.

* = Obligatoriska uppgifter

*Företag (Bolagsnamn):
*Kontaktperson:
*Telefonnummer:
*Email
*Besöksadress:
*Stad:
*Önskemål start (vecka/månad):
Önskemål veckodag:
Önskemål tid:
Önskemål om coach:

Övrigt:

Jag bekräftar härmed att uppgifterna jag lämnat är sanningsenliga.